Poglejte, katere so pomembne prednosti mednarodne šole

Vse pogosteje se staršem pred vstopom njihovih otrok v šolski izobraževalni sistem poraja upravičena dilema, ali bo njihov podmladek v času šolanja deležen spoštovanja in enakopravne obravnave. V razvojnem obdobju je najpomembneje za otroka, da mu omogočimo pogoje, ki mu bodo pomagali, da se dobro vključi v šolo in se pozitivno odzove na izobraževanje in ocenjevalni sistem.

Moda, 30. 1. 2020
Poglejte, katere so pomembne prednosti mednarodne šole - Foto: Promocijsko Gradivo

Z rastjo podjetij, katerih delovanje je v vedno večjem deležu mednarodno usmerjeno, je znanje angleškega jezika – najbolj razširjenega jezika na svetu – pogoj za pridobitev zaposlitve. Več kot 400 milijonov ljudi uporablja angleščino kot prvi jezik (kot uradni jezik je denimo zabeležena v kar 55 državah), zato ni presenetljivo dejstvo, da mnogo organizacij posluje v angleščini ne glede na zemljepisni položaj prestolnice, kjer imajo sedež.

Izobraževanje, usmerjeno v mednarodne spektre, je lahko čudovita pustolovščina že v zgodnjem odraščajočem obdobju, povedo v šoli QSI International School of Ljubljana: "Spoštujemo vsakega otroka, od najmlajših, ki so še v vrtcu, do mladih, ki zaključujejo zelo iskano srednješolsko izobrazbo. Z družinami si prizadevamo ustvariti partnerski odnos, tako da lahko vsakemu otroku zagotovimo optimalne učne pogoje za uspešno vključitev v življenje, nadaljevanje študija na univerzi ali izbrano kariero."

Družine številnih narodnosti so zaradi poslovnih namenov namreč pogosto prisiljene oditi čez mejo, najpogosteje za obdobje od enega do štirih let, zato si številni starši za svoje otroke želijo kakovostne mednarodne izobrazbe in poznavanja tujega jezika.

Mojstrsko učenje oziroma tako imenovani Mastery Learning

Prva matična šola QSI je bila ustanovljena v Jemnu leta 1971 in je do danes razvila 38 podružnic v 27 državah na šestih od sedmih celin. Osnovni namen ustanovitve šole QSI je omogočiti varno intelektualno zavetje kar sedem tisoč znanja željnim učencem. Ponujajo namreč akademski program izobraževanja (v celoti ga akreditira MSA), ki temelji na mojstrskem učenju oziroma tako imenovanem Mastery Learning.

Otroka ocenijo, da mu omogočijo spodbudno učno okolje za osebni razvoj in uspešno učenje, za razvijanje njegovih močnih in šibkih področij v skladu s slogom učenja in individualnim napredovanjem. Strog akademski program vključuje matematiko, naravoslovje, družbene vede, zgodovino, angleščino, umetnost, likovno umetnost, športno vzgojo in jezike, vključno s slovenščino.

QSI International School of Ljubljana v Sloveniji deluje že skoraj 22 let. V stavbi ob gozdu in reki je veliko učilnic za osnovne predmete, imajo pa tudi posebne učilnice za znanost, glasbo, jezike, tehnične krožke ter veliko telovadnico za športne aktivnosti.

"Cilj je učence postaviti v situacije, v katerih bodo doživeli uspeh"

Dokazano je, da optimalni pristop k učenju najpogosteje vodi k srečnim in motiviranim učencem. QSI verjame v kakovostnejšo vsrkavanje znanja pri učencih, kadar jim je zagotovljena osnovna motivacija za učenje: spodbudno in sprejemajoče okolje za odnose med učenci in med učitelji in učenci. Šola je ne nazadnje dolžna zagotoviti pogoje za uspeh, zato slogan "Uspeh za vse!" ni le moto, ampak cilj vsake šole QSI.

QSI verjame, da obstaja povezava med tem, kako učenec dojema svoj uspeh in dejansko uspešnostjo. "Učenci, ki redno doživljajo neuspeh, verjetno sebe ne bodo videli kot uspešne, zato je pomembno prekiniti cikle neuspeha. Cilj QSI je postaviti učence v situacije, kjer bodo začeli doživljati uspeh," so prepričani.

QSI International School of Ljubljana vsak petek v februarju med 9. in 11. uro ter med 15. in 17. uro prireja dneve odprtih vrat.

Dodatna vprašanja lahko posredujete tudi prek elektronske pošte ljubljana@qsi.org.

QSI International School of Ljubljana ponuja izobraževanje za mladino od 3 do 18 let. Učenci so razporejeni v maloštevilne razrede po starosti in po predmetih ter napredujejo glede na učne sposobnosti.

Prednosti učenja v angleškem jeziku

• Omogoča komunikacijo med ljudmi različnih kultur in njihovo lažje razumevanje.

• Pomaga postati boljši poslušalec.

• Študije kažejo, da ljudje, ki govorijo dva ali več jezikov, s staranjem ohranjajo zanimanje za svet okoli sebe in so aktivnejši v svoji okolici.

Pripravila: Neja Drozg

Najbolj brano