Izobraževanje potrošnikov o pravilnem ravnanju z embalažo Tetra Pak: Iz embalaže Tetra Pak v reciklirane robčke

V letošnji izobraževalni kampanji o recikliranju embalaže Tetra Pak so se prvič združili družba Tetra Pak in vsi polnilci pijač, mleka in mlečnih izdelkov v tej embalaži v Sloveniji: Ljubljanske mlekarne, Fructal in Dana. V partnerstvu z Valtexom in Lucartom nagovarjajo potrošnike, da to embalažo po uporabi vsakokrat odložijo v rumeni zabojnik ali vrečo in tako omogočijo, da kartonski del embalaže zaživi novo življenje.  V povprečju kar 75 % embalaže Tetra Pak sestavlja karton, ki je izdelan iz dolgih, močnih papirnatih vlaken, ki jih je mogoče večkrat reciklirati, iz njih pa izdelati nove, uporabne izdelke, kot je higienski papir.

Promocijsko sporočilo, 9. 12. 2022
Izobraževanje potrošnikov o pravilnem ravnanju z embalažo Tetra Pak: Iz embalaže Tetra Pak v reciklirane robčke - Foto: promocijska fotografija

Poglavitni korak za recikliranje je, da izpraznjeno embalažo Tetra Pak odložimo v rumene zabojnike ali vreče za odpadno embalažo. Od tam jo prepeljejo na sortiranje in naprej v predelavo v papirnice. Tam kartonski del embalaže reciklirajo in izdelajo nove, uporabne in kakovostne higienske papirnate izdelke, kot so robčki, brisačke, toaletni papir.

Dokaz za potrošnika: vsako leto razdelijo 5.000 paketov recikliranih robčkov

Družba Tetra Pak je v izobraževalni projekt o pomenu krožnosti oziroma krožnega gospodarstva njihove embalaže med potrošniki ponovno združila svoje kupce: Ljubljanske mlekarne, Fructal in Dano kot proizvajalce izdelkov v embalaži Tetra Pak, podjetje Valtex kot distributerja recikliranega higienskega papirja v Sloveniji ter papirnico Lucart, kjer odpadno embalažo Tetra Pak reciklirajo in izdelajo nove, kakovostne izdelke.

S projektom skupaj naslavljajo kupce v hipermarketih Mercator. Ti ob hkratnem nakupu petih izdelkov Ljubljanskih mlekarn, Fructala ali Dane prejmejo paket recikliranih robčkov Lucart EcoNatural, izdelanih iz kartonskega dela odpadne embalaže Tetra Pak.  Doslej so v štirih letih razdelili več kot 30.000 paketov recikliranih robčkov Lucart EcoNatural. Tako kupci razumejo in vidijo, kakšen recikliran izdelek lahko nastane, če pravilno ravnajo s tovrstno embalažo (odložijo v rumeni zabojnik ali vrečo).

Da je ravnanje z odpadno embalažo Tetra pak čim bolj optimalno, pa je pomembno, da prazni embalaži odvihamo robove, jo sploščimo, zapremo s pokrovčkom in jo odložimo v rumeni zabojnik ali vrečo. S tem prihranimo kar 20 % več prostora v zabojnikih in pripevamo k manjšim izpustom CO2 zaradi prevoza.

V Ljubljanskih mlekarnah vzpostavili prvi interni snovni krog embalaže Tetra Pak

Ljubljanske mlekarne so v okviru tega dolgoročnega partnerskega projekta postale prvo slovensko podjetje, ki je zaprlo interno snovno zanko odpadne embalaže Tetra Pak. V njihovem proizvodnem procesu nastaja ostanek odpadne embalaže, ki ga ločeno zberejo in posredujejo v namensko recikliranje v papirnico Lucart. Tam iz embalaže izdelajo reciklirani higienski papir, ki ga Ljubljanske mlekarne naročajo za interno uporabo.

Komunalni snovni krog – namensko zbiranje embalaže Tetra Pak za higienski papir v lokalni skupnosti

V Novem mestu so pred šestimi leti vzpostavili pionirski krožni model v lokalni skupnosti, t. i. komunalni snovni krog. V njem zbrano embalažo Tetra Pak namensko pošljejo v reciklažo, da iz nje izdelajo higienski papir, ki ga zatem uporabljajo javne ustanove v isti skupnosti, kjer so embalažo zbrali. V lokalni skupnosti torej z namenskim zbiranjem in recikliranjem priskrbijo vir surovin za nove izdelke. Ta praksa deluje tudi v Ljubljani, Brežicah in Kranju, uvajajo pa jo tudi v drugih skupnostih. S to večletno krožno prakso prispevajo k ohranjanju dreves oziroma lesa kot primarne surovine in dodatno prispevajo k nižjemu ogljičnemu odtisu.

FB akcije: ekopaketslo 
Več o embalaži Tetra Pak: https://www.tetrapak.com/ 
Več o trajnosti družbe Tetra Pak: https://www.tetrapak.com/sustainability    

Najbolj brano