1. december - Svetovni dan aidsa 2011

Letošnji Svetovni dan boja proti AIDSu usmerjen v razumevanje skupin z večjim tveganjem in nadgradnjo preventivnih aktivnosti

1. december - Svetovni dan aidsa 2011

Slovenija še vedno sodi med države z nizko stopnjo incidence okužbe s HIV, vendar je tako kot drugod po svetu tudi pri nas mogoče opaziti porast števila novih diagnoz okužbe s HIV. V Sloveniji je tveganje največje pri nezaščitenih spolnih odnosih, še posebej med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi. Tveganje lahko zelo omejimo z bolj odgovornim spolnim vedenjem – kondom je najzanesljivejša zaščita. Za uspeh bodo ključne usmerjene preventivne strategije, ki temeljijo na podatkih raziskav in ki upoštevajo specifike posameznih skupin prebivalcev.

Letos, do vključno 23. novembra, je bilo na Inštitutu za varovanje zdravja RS prijavljenih 49 primerov novih diagnoz okužbe s HIV, 19 več kot v enakem obdobju lani in 14 okužb več kot v celotnem letu 2010. Med 43 primeri novih diagnoz okužbe s HIV med moškimi jih je bilo 33 med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, pet primerov je bilo  med ženskami; okužil se je tudi otrok, ki se je rodil okuženi materi, ki izvira iz države z visokim deležem prebivalcev, okuženih s HIV. Med injicirajočimi uživalci drog ni bilo zabeleženih okužb.

Tudi cepiva, s katerim bi lahko preprečili nove okužbe s HIV, ali upočasnili razvoj bolezni, nimamo. Odkritje učinkovitega cepiva se odmika v prihodnost. Stigma, diskriminacija in strah okuženih so še vedno odraz družbenega nesprejemanja bolezni. Ko se enkrat okužimo,  okužbe ni več mogoče pozdraviti, jemati je treba zdravila do konca življenja, saj nas tudi bolezen spremlja vse življenje. Okužba z virusom HIV je v razvitih državah postala kronično obolenje, ki ga je z discipliniranim jemanjem zdravil in rednimi kontrolami pri specialistih mogoče obvladovati.

Najbolj brano