Očistimo Slovenijo v enem dnevu!

Spomladi 2010 bo v Sloveniji organizirana največja prostovoljna čistilna akcijo do sedaj. Elle.si akcijo seveda podpira, zato toplo poziva vse svoje bralke in bralce s svojimi družinami, prijatelji, znanci . . da se pridružijo po svojih močeh!

Stanje na področju odpadkov je alarmantno!

Slovenija je posejana z okoli 50.000 divjimi odlagališči, ki kot magnet privlačijo še več odpadkov. Ocenjuje se, da je ilegalno odvrženih okrog 400.000 ton odpadkov. Skoraj 20 % je nevarnih okolju, živalim in človeku. Mnoga se nahajajo na vodovarstvenih območjih in onesnažujejo pitno podtalnico, zato jih je nujno očistiti.

Vsakdo, ki je pripravljen pomagati, naj se pred delovanjem prijavi. Takoj ga vpišemo v bazo in glede na njegov/njen kraj delovanja in interese skupaj določimo, kako se lahko vključi (za popisovanje odlagališč na: popis@ocistimo.si, za občinsko organizacijo na: lokalno@ocistimo.si, za ostalo na: info@ocistimo.si).

Očistimo Slovenijo v enem dnevu!

MOČ SKUPNOSTI

Gre za močan simbolni pomen in gre za to, da vsi običajni mali ljudje stopimo skupaj in sami poskrbimo za svoje okolje, ki ga potrebujemo in želimo. Negujmo in spoštujmo prave vrednote, cenimo dom v katerem živimo in poskrbimo, da Slovenija tudi v prihodnje ostane topel, varen in čist dom za nas in naše naslednike.

BRAVO ESTONIJA!

Navdih za akcijo je izjemno odmevna estonska akcija Let's Do It 2008 (maj 2008), v kateri je skupina 50.0000 prostovoljcev v petih urah iz narave odstranila 10.000 ton odpadkov. Z običajnimi čistilnimi postopki bi država za tako količino odpadkov potrebovala tri leta in porabila 22 milijonov evrov.

CILJI vodstvene ekipe

 • Akcijo želimo izvesti v enem samem dnevu.
 • Pritegniti k akciji prek 200.000 prostovoljcev, vključno z otroki in starši. Čistili bodo okolice šol, ulice, pohodniške in sprehajalne poti, obrežja rek, parke, mestna središča ter vzporedno v obliki posebnih ekip tudi divja odlagališča.
 • Očistiti okoli 10.000 divjih odlagališč in z njih odstraniti preko 20.000 ton komunalnih odpadkov.
 • izdelati prvi digitalni register in nacionalni zemljevid z lokacijami 10.000 divjih odlagališč.
 • Želimo si združiti moči z vlado, ministrstvi, javno upravo, občinami, komunalami službami, vojsko in policijo, z najrazličnejšimi nevladnimi organizacijami, zavodi, zvezami in društvi, vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami ter podjetji.
 • Želimo si vse ekološke čistilne akcije, ki potekajo v spomladanskem času, združiti na en datum in v en skupni namenom.
 • Z ozaveščanjem in vzporednimi izobraževalnimi aktivnostmi želimo dolgoročno prispevati k izboljšanju odnosa do ravnanja z odpadki in povečati stopnjo recikliranja.
 • V pripravo ozaveščevalnih aktivnosti za trajnostno ravnanje z okoljem in odpadki želimo vključiti čim več šol in vrtcev.
 • Spodbujati želimo trajnostno razmišljanje v državnih inštitucijah in podjetjih v smislu povečanja proizvodnje in ponudbe ekoloških izdelkov in storitev, ter sprejetja čim več smernic za eko pisarne
 • Ponuditii želimo pobude za preučitev in izboljšanje zakonodaje na področju regulacije divjih odlagališč in recikliranja odpadkov
 • Spodbujati želimo okoljske razprave na ravni celotne države, deležnikov in javnih inštitucij.
 • Z umetniškimi inštalacijami in ekološkimi aktivnostmi želimo opozoriti na okoljske probleme.
 • V zahvalo sodelujočim prostovoljcem želimo organizirati eno odmevnejših zabav v slovenskem prostoru.
 • Po akciji želimo za ohranitev naboja vzdrževati infrastrukturo (Zakladnica idej), prek katere se bo lahko nadaljevala civilno-družbena iniciativa v obliki predlogov in povezovanja na novih projektih.
 • Pokazati želimo, da lahko skupaj dosežemo nemogoče.

KDO?

- Vsi prebivalci Slovenije, ne glede na starost, izobrazbo, etnično, versko ali politično pripadnost,

- slovenske šole, vrtce, fakultete, zavodi, okoljske organizacije, vladne in nevladne inštitucije . .

KDAJ?

Vodilna skupina te čudovite akcije nas poziva, da se medsebojno potrebujemo in da se bo pri čiščenju na sobotni pomladanski dan to leto (predvidoma 17. aprila 2010) združilo več kot 200.000 prostovoljcev.

Ekologi brez meja na spletu

Facebook: http://www.facebook.com/group.php?gid=194994770941

YouTube: http://www.youtube.com/user/ocistimo

Najbolj brano