Ob dnevu prihodnosti bodo postavili 4 učne čebelnjake (poznate pomen čebel za našo prihodnost?)

Čebelarstvo je prepoznano kot pomembna kmetijska panoga, ki ima velik družbeni pomen, čebele pa imajo pomembno vlogo pri ohranjanju biotske raznovrstnosti in ekološkega ravnovesja. Čebelarska zveza Slovenije in Prva osebna zavarovalnica se tega dobro zavedata, zato v okviru letošnjega Dneva prihodnosti skupaj pristopata k družbeno odgovornemu projektu PRVAčebela, s katerim bosta postavili skupno 4 tipizirane učne čebelnjake.

Promocijsko sporočilo, 17. 12. 2019
Ob dnevu prihodnosti bodo postavili 4 učne čebelnjake (poznate pomen čebel za našo prihodnost?) - Foto: PROMO, SHUTTERSTOCK

»Dan prihodnosti je nastal na pobudo Prve osebne zavarovalnice z namenom, da že danes spodbudimo ljudi k razmisleku, kakšen jutri želimo, ter se zavedamo odgovornosti, ki jo imamo do prihodnjih generacij. Ključno pri tem pa je, da od razmisleka preidemo k dejanjem. In z Dnevom prihodnosti počnemo prav to,« je o projektu povedal Janez Kranjc, predsednik uprave Prve osebne zavarovalnice. V Prvi osebni zavarovalnici želijo z družbeno odgovornimi akcijami in projektom Dan prihodnosti tudi v bodoče spodbujati k aktivnemu razmisleku vseh nas o tem, kakšno prihodnost želimo zase in za prihajajoče generacije.

Projekt PRVAčebela so zasnovali skupaj s Čebelarsko zvezo Slovenije ciljem še bolj približati čebelarstvo mlajšim generacijam ter ozaveščati javnost o pomenu čebel za našo družbo. »Veseli nas, kadar prizadevanja v korist mladim in potrebo po izboljšanju pogojev dela prepoznajo zunanji partnerji, kot je Prva osebna zavarovalnica, ki bo v letu 2020 zagotovila sredstva za štiri učne čebelnjake s čebeljimi panji in tremi čebeljimi družinami v vsakem čebelnjaku,« je poudaril Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije.

Čebelarska društva, v okviru katerih delujejo čebelarski krožki za mlade in ki bodo prejela učne čebelnjake, bodo izbrana na osnovi javnega razpisa, ki je objavljen na spletni strani ČZS (www.czs.si) in glasovanja, ki bo potekalo na spletni strani Prve osebne zavarovalnice (www.prva.si), kjer so na voljo tudi vse preostale informacije, povezane z Dnevom prihodnosti in akcijo PRVAčebela. Trem društvom, ki bodo prejela najvišje število točk, bosta ČZS in PRVA spomladi prihodnje leto, najpozneje do 20. maja, na svetovni dan čebel postavili tipiziran učni čebelnjak s čebeljimi panji in tremi čebeljimi družinami. Četrti čebelnjak bo podarjen Čebelarskemu društvo Stična, ki bo začel delovati v naslednjem letu in kjer bo julija 2020 Slovenija gostila Mednarodno tekmovanje mladih čebelarjev.

»Pod okriljem Čebelarske zveze Slovenije deluje na osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji 186 čebelarskih krožkov, v katere je vključenih več kot 2.400 otrok, ki jih vodijo izkušeni mentorji in učitelji. Otroci se v čebelarskih krožkih učijo, kako aktivno prispevati k varovanju in ohranjanju naravnega okolja, spoznavajo osnove čebelarjenja in s tem pridobijo motivacijo za nadaljnje delo s čebelarstvom,« so o čebelarstvu med mladimi še povedali na ČZS in dodali, da projekti in partnerji, kot sta Dan prihodnosti in Prva osebna zavarovalnica pomembno prispevajo k popularizaciji čebelarstva med mladimi in večji ozaveščenosti o pomenu čebel za družbo in okolje. Posebno pozornost bodo namenili ozaveščanju in aktivaciji mladih na družbenih omrežjih, kjer bodo uporabnike nagovarjali z raznolikimi izobraževalnimi vsebinami, nagradnimi igrami ter drugimi oblikami aktivacije z uporabo ključnika #PRVAčebela.

Najbolj brano