Vsaka zgodba o uspehu se začne z dobrim namenom!

Pod okriljem akcije #vednopodpiraj dober namen je družba Coca-Cola v Sloveniji trem zmagovalnim projektom s področij športa, okolja in skupnosti namenila donacijo v skupni vrednosti 21.000 evrov.

Promocijsko sporočilo, 30. 4. 2019
Vsaka zgodba o uspehu se začne z dobrim namenom!

Od decembra 2018 so slovenski potrošniki v okviru akcije #vednopodpiraj dober namen, ki je namenjena ozaveščanju o nekaterih ključnih družbenih in okoljskih temah, glasovali za projekte, ki si zaslužijo podporo družbe Coca-Cola v Sloveniji. Največje število glasov so prejeli društvo Morigenos za raziskovanje delfinov v slovenskem morju, Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje za dijaški sklad projekta Botrstvo in Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez za štipendije mladim športnikom. Coca-Cola bo v letu 2019 izbranim projektom donirala sredstva v treh fazah. Poleg že prejete donacije bodo zmagovalci prejeli še dve, in sicer v začetku junija in konec julija.

Ambasador akcije #vednopodpiraj dober namen je eden od najuspešnejših slovenskih alpskih smučarjev, Jure Košir. O svoji vlogi je povedal: »Akcija zadeva področja, ki so mi blizu, zato želim prispevati po svojih najboljših močeh. Ljudje v športnikih pogosto iščejo svoje vzornike, in če s svojo pojavnostjo prispevam k večjemu odzivu Slovencev in jih spodbudim k sodelovanju, je to zame osebna in tudi za samo akcijo velika zmaga. Največje koristi imajo ne nazadnje nosilci zmagovalnih projektov, ki so deležni donacij, učinke njihovih prizadevanj pa posledično občuti celotna družba.«

Ruža Tomić Fontana, glavna direktorica Coca-Cole HBC za Hrvaško, Bosno in Hercegovino in Slovenijo, pa je poudarila: »Pri Coca-Coli se zadevamo, da se vsaka uspešna zgodba začne z dobrim namenom. Akcija #vednopodpiraj dober namen je odraz strategije rasti družbe Coca-Cola v Sloveniji, da pri poslovanju ubira prave, ne zgolj preproste poti. Izbrali smo nekaj projektov, ki so skladni z našimi cilji na področju varovanja okolja in skrbi za skupnost, in povabili potrošnike, da nam povejo, kateri od teh lokalnih projektov si zaslužijo našo podporo. Verjamemo, da bo vsak od zmagovalnih projektov izboljšal življenje ljudi ali pozitivno vplival na okolje v Sloveniji.«


In kaj so o svojih projektih povedali zmagovalci akcije in prejemniki donacij?
»Močno verjamemo, da potencial ljudi ne bi smel biti omejen z njihovim socialno-ekonomskim položajem. Vsi mladi si zaslužijo enako priložnost za šolanje. Zato smo ustanovili poseben dijaški sklad v okviru projekta Sponzorstvo v Sloveniji. Donacija Coca-Cole bo pomagala srednješolcem  kriti stroške nastanitve in druge stroške šolanja, da se bodo lahko izobraževali na področju, ki jih zanima,« je povedala Anita Ogulin, predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje.

Tilen Genov iz društva Morigenos je pojasnil: »Slovensko morje je skupaj s preostalim delom Tržaškega zaliva dom delfinom vrste velika pliskavka. Te živali so pomemben del morskega ekosistema in pokazatelj stanja morskega okolja, zato je raziskovanje in varstvo delfinov ključno za razumevanje in ohranjanje zdravega morja. Sredstva, ki jih Coca-Cola v Sloveniji namenja projektu, zagotavljajo boljšo osnovo za raziskovalno delo ter obsežnejše izobraževanje in ozaveščanje javnosti.«

Predsednik OKS – ZŠZ Bogdan Gabrovec pa je dejal: »Prihodnost slovenskega športa je odvisna od prepoznavanja in investiranja v mlade talente. Že v rani mladosti mora večina mladih športnikov kljub pomanjkanju časa usklajevati svoje športne dejavnosti in šolske obveznosti. Da bi jih spodbudili, naj sprejmejo ta dvojni izziv, OKS – ZŠZ, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji podeljujejo štipendije najbolj perspektivnim športnikom in športnicam. Donacija Coca-Cole bo tako mlade športnike finančno razbremenila in jim pomagala, da se osredotočijo na doseganje svojih ciljev.«


Najbolj brano