Biti boter ali botra slovenskega otroka

Projekt Botrstvo v Sloveniji, ki deluje pod okriljem ZPM Ljubljana Moste - Polje, je namenjen izboljšanju kakovosti življenja otrok in mladostnikov, ki živijo v Sloveniji.

Biti boter ali botra slovenskega otroka

Botri svojim varovancem omogočajo udeležbo na letovanjih, zimovanjih, taborih, v šoli v naravi, pri inštrukcijah za izboljšanje učnega uspeha oziroma prispevajo za raz­voj talentov in drugih dejavnostih, ki otrokom izboljšujejo kakovost življenja.

O botrstvu smo se pogovarjali z gospo Anito Ogulin, sekretarko Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje in predsednico Komisije za socialno-humanitarna vprašanja pri ZPM Slovenije.

Do zdaj smo poznali botrstvo le za otroke v tujini, večinoma v Afriki. Komu se je utrnila ideja, da botrstvo pravzaprav potrebujejo tudi slovenski otroci?

Zveza prijateljev mladine že šesto desetletje skrbi za spoštovanje otrokovih pravic, za socialno enakost, pogoje enakih možnosti, vzgojo pozitivnih vrednot življenja – tudi participacijo otrok v družbi, ko gre za njihovo kakovost življenja. Skrbi za vrednote prostovoljstva in odgovorno starševstvo. Pa še za veliko drugega. Zadnja leta pa so dobesedno naplavila vse več družin z otroki, ki so zaradi revščine socialno izključeni, ujeti še v druge težave, ki jih rešujejo starši, tako v medsebojnih odnosih kod drugače. Zato smo v čas in prostor postavili številne projekte, ki lajšajo življenje ljudem iz brezna revščine in pomagajo otrokom do enakih možnosti. Ob tem pa smo razmišljali tudi o tem, kako mesečno še finančno pomagati otrokom. In pred letom dni sva se naključno srečali z gospo Mileno Štular.

Gospa Milena je bila botra trem otrokom in prav med najinim srečanjem so vsi trije otroci dosegli izobraževalni cilj. Prav gospa Milena je predlagala botrstvo v Sloveniji. Tako smo v ZPM Ljubljana Moste - Polje pristopili k akciji. Zasnovali smo Organizacijski, pozneje Nadzorni odbor, ki je skupaj s še drugimi prostovoljci ZPM Ljubljana Moste - Polje projekt zasnoval tako, da je začel delovati natanko pred letom dni. In prav idejni vodja, gospa Milena Štular, je postala tudi prva botrica.

Kakšen je odziv na akcijo? Koliko otrok je že dobilo svojega botra ali botro?

V mesecu in pol preteklega leta je 18 varovancev dobilo botre. Do danes, po letu dni, pa je botrčke dobilo že 121 otrok Slovenije. V veselje otrok in nas vseh je, da se stanje dnevno spreminja, in sicer v korist vse več varovancem, ki nujno potrebujejo pomoč in podporo.

Kako točno poteka botrstvo? Boter ve, kateremu otroku pomaga, ali je vse skupaj anonimno?

Botrstvo poteka po načelih seznanjanja, komu boter pomaga. Otroci oziroma starši ali skrbniki otrok pa ne vedo, kdo je boter njegovemu ali njihovim otrokom. Seveda je botrom omogočena tudi neposredna povezava z otrokom, kateremu boter je, če to želi – in tako je tudi najbolje.

Koliko denarja mesečno boter nameni svojemu varovancu?

Boter namenja varovancu po 30 evrov mesečno. Če kdorkoli namenja več sredstev, gredo v sklad za otroke, za katere je boter sicer želel prispevati, pa so mu razmere to preprečile. Da varovanec ne ostane brez pritoka sredstev, jih prejema iz virov sklada.

Ali imajo starši otrok dostop do denarja oziroma kako vemo, da se denar zares porabi za otroka, in ne za starše ali recimo novo televizijo?

Nad sredstvi botrstva bedimo mi in predlagatelji. Če so namenjeni za nakup zdravil, plačilo terapij in prehrane, seveda posredujemo sredstva staršem. In porabo tudi nadziramo. Kjer otrokom plačujemo dejavnosti, pa se sredstva nakazujejo šolam, društvom ali organizacijam, ki otroku nudijo vključevanje v dejavnosti, katere omogočajo odkrivanje in razvoj talentov ter socialno in drugo vključenost.

Kako sploh najdete otroke, ki potrebujejo pomoč?

Kot sem v uvodu omenila, Zveza prijateljev mladine otrokom in mladim pa tudi družinam nudi izjemno veliko vsebinskih projektov in programov vključevanja v vse oblike prostočasnih in drugih tudi humanitarnih dejavnosti. Zato imamo izjemen pregled nad življenjem otrok in mladih. Hkrati pa zelo dobro sodelujemo s šolskimi svetovalnimi službami, zdravstvenimi domovi, centri za socialno delo, ki strokovno predlagajo otroke za pomoč v projektu Botrstvo. Glede na to, da je Zveza prijateljev mladine zelo razpršena organizacija po vsej Sloveniji, saj združuje 154 društev in zvez, so v botrstvo vključeni otroci vseh področij Slovenije.

Lisa

Najbolj brano