Gostilna dela: Tu se usposabljajo mladi iz različnih ranljivih skupin

2. 9. 2017

Elle se je pogovarjala s Tito Destovnik, direktorico Centerkonture in vodjo Gostilne dela, v kateri se usposabljajo mladi iz različnih ranljivih skupin.

Gostilna dela

Gostilna dela v Ljubljani deluje že šest let, kakšni so vaši začetki?

Aprila letos smo praznovali šesti rojstni dan, naši začetki pa segajo v leto 2009, ko je bil v Sloveniji objavljen prvi javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva (financirala sta ga MDDZ in ESS – Evropski socialni sklad). S pilotnim projektom smo takrat problematiko brezposelnosti mladih brez dokončane izobrazbe razreševali z usposabljanjem za delo v strežbi in kuhinji.

Eden od rezultatov projekta je tako tudi Gostilna dela, kjer danes usposabljamo in zaposlujemo mlade iz različnih ranljivih skupin. Vključujemo predvsem mlade (invalidi do 30. leta oziroma druge osebe s posebnimi potrebami), ki težko najdejo zaposlitev, še težje pa jo ohranijo. Na konkretnem delovnem mestu se usposabljajo za delo pomočnika natakarja ali pomočnika kuharja.

Delujete kot učna delavnica za mlade iz različnih ranljivih skupin. Kako vodite mlade ljudi?

Po poslovnem modelu Gostilne dela so mladi v delovne procese vključeni po svojih zmožnostih. Vodje kuhinje in vodje strežbe so obenem njihovi mentorji. Ker so za obravnavano populacijo značilne določene težave in ovire na področjih, kot so negotovost, kratkotrajna motivacija, težave pri sprejemanju avtoritete, izostajanje, strah pred neuspehom, nizka frustracijska toleranca, je pomembno, da uporabljamo specifične metode dela in pri tem ravnamo strokovno.

Mladi v naših programih poleg konkretnega znanja pridobijo predvsem delovno vzdržljivost in rutino, razvijajo socialne veščine ter pridobivajo delovno motivacijo, pomagamo pa jim tudi pri prvih korakih v samostojno življenje. Strokovno podporo našim mentorjem in tudi mladim, vključenim v program, nudijo strokovna ekipa našega podjetja in za to usposobljene izvajalke zaposlitvene rehabilitacije.

Ker ima večina mladih invalidov težave pri iskanju in ohranitvi zaposlitve, smo začeli pripravljati mrežo delodajalcev, ki bi bili pripravljeni sodelovati z nami in mlade zaposliti. Potencialnim delodajalcem nudimo strokovno pomoč, da so lahko z načinom dela, podobnim našemu, uspešnejši pri delu z mladimi, s katerimi jim sicer na dolgi rok ne bi uspelo vzpostaviti dovolj dobrega delovnega odnosa.

Gostilna dela

Socialno podjetništvo je v tujini precej razširjeno. S kakšnimi izzivi se spopadate vi?

Socialno podjetništvo je že nekaj časa priljubljen in pričakovan način razreševanja težav z brezposelnostjo predvsem mladih v Sloveniji. Pozabljamo, da morajo socialna podjetja poleg svojih specifičnih načel delovanja in organiziranja ter učinkov, ki naj bi jih imeli na družbo in okolje, pravzaprav delovati podjetniško. Na tej točki se večinoma zatakne. Opažamo, da veliko ljudi nima kompetenc in znanja za vodenje tovrstnih podjetij.

Socialna podjetja so soočena tudi z dejstvom, da že dolgo ni bilo razpisanega primernega projekta, da ni ugodnih oziroma njim prilagojenih možnosti najema posojil, s katerimi bi se lahko še naprej razvijala. Kljub temu pa je opazen velik napredek. Gostilna dela zato za svoja obstoj in razvoj potrebuje družbeno odgovorne posameznike in podjetja, ki nas z nakupom naših izdelkov podpirajo pri izvajanju programa.

Pred kratkim ste odprli Gostilno dela tudi v Domžalah. Načrti za prihodnost?

Zaradi velike potrebe po usposabljanju mladih iz ranljivih skupin v gostinski dejavnosti smo v začetku novembra 2016 nasproti občine v Domžalah na Ljubljanski 64 odprli novo enoto učne delavnice. Tudi tukaj nadaljujemo isti koncept. Tovrstni programi posledično vplivajo na dobrobit celotne družbe, preprečujejo revščino in zmanjšujejo predsodke, povezane z zaposlovanjem različnih ranljivih ciljnih skupin. Zato bi bili za nas najpomembnejši mreža primernih delodajalcev, ki bi zaposlovala naše mlade, in seveda podpora posameznikov in podjetij.

Gostilna dela priporoča?

Kulinarična ponudba v Gostilni dela je pripravljena za vse okuse. Vsak dan pripravimo po en mesni, ribji in vegetarijanski obrok, seveda poleg vegetarijanske juhe, sladice in solatnega krožnika. V ljubljanski enoti priporočamo vegetarijanski obrok in seveda našega legendarnega ježka, ki ga pripravljamo že od prvega dne. V domžalski enoti pa vas vabimo na dopoldanski ali popoldanski klepet na našo vedno bolj zeleno teraso. Še zlasti vabimo sladkorne bolnike, da se posladkajo z našimi prav zanje pripravljenimi sladicami.

Pripravila Nina Pretnar
Fotografije: promocijsko gradivo

Preberite še: "Ogenj v spalnici je kot olimpijska bakla – zanj je treba nenehno skrbeti, da ne ugasne"

Priporočamo tudi: Potrebujete ponovni zagon organizma? Preizkusite TO!

Novo na Metroplay: Tomi Meglič o globoki ustvarjalnosti, otroštvu in očetovstvu