Lookbook NatasaHrupic

Slovenska blagovna znamka N a t a s a H r u p i c je prepoznavna po kolekcijah z edinstvenim avtorskim konceptom in po unikatnem pristopu k oblikovanju oblačil, ki temelji na dvojnosti. Kombinacije različnih ali celo nasprotujočih si pristopov, ki združujejo specializirano znanje modeliranja in krojenja z instinktivnimi posegi v oblikovno formo, vedno pripeljejo do inovaciji in gradijo nov koncept oblikovanja oblačil. Slog blagovne znamke prinaša lastno vizijo mode – temelji na vrednotenju umetnosti in kiparstva, vpleta klasično podobo v vizijo avantgarde, prepoznava občutljivost koncepta, predvsem pa poveličuje individualnost in senzibilnost posameznika. Kolekcije blagovne znamke so privilegirane, saj so izdelane iz luksuznih materialov s prestižnim načinom izdelave.

N a t a s a H r u p i c fashion brand was established in Slovenia and is renowned by collections with unique authorial concept and its sophisticated approach to designing clothes based on duality. Combinations of different or even opposing approaches that combine the extensive knowledge of tailoring and modeling with instinctive reactions and interventions in the designing form, always lead to innovation and build a new concept of clothing design. The style brand brings its own vision of fashion - it is based on evaluation of art and sculpture, which implicates classical beauty in an image of avant-garde, recognizes sensibility of concept, but above all glorifies individuality and sensibility of an individual. Collections of the brand are privileged as they are made of luxurious materials and prestigious methods of workmanship.

Spletna stran: www.natasahrupic.com
E-pošta: info@natasahrupic.com

Fotografije Helena Kermelj

Najbolj brano