Zeleno naravo naj dočakajo zanamci

Domače podjetje Lumar ustvarja unikatne hiše in hkrati skrbi za naravo.

Dekor, 26. 5. 2013
Zeleno naravo naj dočakajo zanamci - Foto: promocijsko gradivo

Njihova filozofija delovanja, razmišljanja in dojemanja kakovostne nizkoenergijske in pasivne gradnje se odraža s sloganom Živeti najbolje. To tehnološko usmerjeno podjetje ustvarja trende, ki jih uporabnik zazna v vseh njihovih hišah, saj je prav v vsaki zajeta vrhunska tehnologija.

Mladi in uveljavljeni slovenski arhitekti so v kombinaciji z novimi tehnologijami iz zastarelih, strogo uniformiranih hiš ustvarili unikatne, razgibane, varčne in vsem generacijam dostopne domove. Na izdelovanje vrhunskih in tehnološko naprednih hiš gledajo kot izziv za danes in jutri.

Ekologija je koncept

Biti ekološki danes ne pomeni več paziti le na nizko porabo energije, pomeni niz dejavnikov, ki na zelo različne načine vplivajo tako na okolje, v katerem bivamo, kot tudi na posameznika. Od Zibelke do zibelke je koncept, ki, pravijo pri Lumarju, govori o celotnem okolju, prijaznem ciklu gradnje objekta od nastanka do točke, ko je mogoče takšen objekt smiselno in okolju prijazno reciklirati ali celo uporabiti za nadaljnjo gradnjo.

V ospredje postavljajo filozofijo trajnostne in okolju prijazne gradnje. Izbirajo materiale, ki pomenijo kar najmanjšo obremenitev za okolje, in tehnologije, ki potrebujejo najmanj energije za ogrevanje, tako da že v procesu proizvodnje hiše ustvarjajo dobre pogoje dela in omejujejo oškodovanost okolja.

Arhitektura ...

... ne pomeni le ustrezne umestitve objekta v prostor, temveč tudi smiselne in pravilne odločitve, ki vplivajo na kakovost bivanja in njegovo optimalno delovanje. Svetloba, ogrevanje, prezračevanje ... Združiti vse v najboljšo celoto je, kot pravijo, velik izziv. Te težave so se zato lotili z mladimi in inovativnimi arhitekti. Arhitektura torej ni le videz, v ospredju je predvsem funkcionalnost hiš. Za uspešnimi projekti stojijo: Arhitekturni biro Gašperič, SoNo arhitekti, Arhitekturni biro Ikona arhitektura, Arhitektka Maja Dekleva, 3biro, Arhitekturni studio Mašera Mahnič.

Kategorizacija objektov

Marsikdo ne razume kategorizacije objektov nizkoenergijskih in pasivnih hiš. Najbolj pogosto merilo je toplota, v enem letu porabljena za ogrevanje stavbe, vse bolj pomembna parametra pa sta tudi letna emisija CO2 zaradi delovanja stavbe in celoletna dovedena energija za delovanje stavbe.

 • Nizkoenergijske hiše

To so objekti, katerih toplota za ogrevanje stavbe znaša med 35 in 60 kWh/m2 a. Nizkoenergijske hiše odlikujeta dobra toplotna izolacija ovoja ter pravilna vgradnja in kakovost stavbnega pohištva. Prezračevanje v tovrstnih hišah deluje prek stavbnega pohištva. V ta razred se uvrščajo vse Lumarjeve hiše.

 • Zelo dobre nizkoenergijske hiše

Med te štejemo tiste, katerih toplota za ogrevanje stavbe znaša med 15 kWh/m2 a in 25 kWh/m2 a, gre pa še za številne druge standarde. Hiše, ki se uvrščajo v razred zelo dobrih nizkoenergijskih hiš, so upravičene do nepovratnih finančnih spodbud Eko sklada RS.

 • Pasivne hiše

To so tiste hiše, ki ne smejo presegati 15 kWh/m2 a. Standard pasivne hiše ni določen le s tem parametrom, hiše morajo izpolnjevati tudi številne druge pogoje. V podjetju predstavljajo še dva razreda hiš.

 • Plus energijske hiše

Razred plus energijskih hiš pomeni nadgradnjo zelo dobrih nizkoenergijskih in pasivnih hiš, pri katerih najpomembnejši kriterij ni več potrebna toplota za ogrevanje, temveč sposobnost izkoriščanja obnovljivih virov za proizvodnjo energije.

 • Aktivne hiše

Aktivna hiša v svojem konceptu presega merila pasivne hiše, zato ni pomembna le potreba po toploti za ogrevanje, temveč tudi energija, potrebna za delovanje hiše in njenih naprav v fazi uporabe.

Pogosto iskane informacije

 • Razlika med nizkoenergijsko in pasivno hišo je najbolj očitna pri porabi toplote za ogrevanje. Razlika je tudi pri uporabi in izbiri konstrukcijskih sistemov.
 • Čas za gradnjo zunaj dokončanega objekta je dva meseca, gradnja na ključ pa traja približno od štiri do pet mesecev.
 • Kdo je kupec? Montažne hiše danes izbirajo vse generacije, pri čemer mlajša generacija skoraj nima več zadržkov.
 • Financiranje? Montažne hiše so danes dostopne ljudem z zelo različno kupno močjo, čemur so se približali tudi z različnimi vrstami hiš.
 • Na ključ? Za gradnjo na ključ se v Sloveniji odloča približno 50 odstotkov strank. Ta ponudba tako rekoč zavzema vse (parket, sanitarno opremo, vrata, okna ...), razen luči in notranje opreme.
 • Življenjska doba montažne hiše je povsem primerljiva s klasično zidano, seveda pa je pri obeh predpogoj ustrezno vzdrževanje.
 • Odpiranje oken? Da, tudi v pasivnih hišah se okna odpirajo v vsaki sobi, kadarkoli. 

Besedilo: Polona Pajk

Najbolj brano