Life coaching (+ vprašalnik!)

Pot do uravnoteženja različnih področij v življenju in k uspešnemu uresničevanju osebnih ciljev ali kako se premakniti od izjave Samo še tole, potem pa res . . k dejanjem.

Life coaching (+ vprašalnik!) - Foto: Fotografija Matthew Shave

Ne spomnim se več, koliko sem bila stara, ko sem v glavi izoblikovala podobo sebe v kostimu, nekakšen odsev odvetnice v nadaljevanki Zakon v Los Angelesu. In od takrat je ta slika ostala moj cilj: uspešna poslovna ženska, ki suvereno vodi sestanke, zagovarja to, v kar verjame, iz nje sije določena strogost, ki jo v ozadju podpira strokovnost. Pozneje se je tej sliki pridružila še ena. To je bila slika mene kot idejne vodje centra za odpravljanje stresa in ponovno vzpostavitev stika s sabo.

V letih, ki so minevala, sem delala vse potrebne korake, da sem do 30. leta uresničila prvo podobo. Uspešen zaključek fakultete, niz dobrih služb, delovnih izkušenj, dodatna izobraževanja, nagrade, vodstveni položaj. Druga slika je bila potisnjena v ozadje, čeprav se je nanjo navezovalo vse, kar me je resnično zanimalo in mi dajalo energijo za uspešno doseganje skladnosti s prvo sliko. In bolj ko sem se v realnosti približala podobi prve, večji je bil občutek, da je nepopolna, saj so do te točke zamrli vsi občutki notranjega zadovoljstva. Imela sem občutek, da nekaj manjka in da moje življenje ni uravnoteženo.

Odločitev za spremembo

Takrat sem se v okviru podiplomskega študija poslovne administracije (MBA) usmerila v kreativno vodenje in uvajanje sprememb in prek tega spoznala tudi coaching in NLP – nevrolingvistično programiranje. To se je začelo razvijati, ko zjutraj preprosto nisem imela več tolikšnega elana kot včasih. Tudi sodelavci so opazili, da nekaj ni v redu, saj nisem bila več entuziastka, kakršno so poznali prej. Ne da bi lahko oporekali moji strokovnosti in predanosti, vendar zagona ni bilo od nikoder. Nekateri so to pripisali okoliščinam, nekateri preutrujenosti. Jaz sem vedela, da je čas za spremembo. A takrat mi še ni bilo popolnoma jasno, kakšno. V filmu Čokolada junakinja pravi, da ko zapiha določeni tip vetra, začuti spremembo in mora odpotovati v novo mesto. Nekako tako bi tudi opisala trenutek pred odločitvijo, ko sem po dolgem premišljevanju zaključila, da je čas, da sledim svojemu vetru in vidim, kam me bo ponesel.

Takrat sem o life coachingu vedela le malo, a sem kmalu spoznala ljudi, ki so mi pomagali ugotoviti, da je v kombinaciji z business coachingom to področje, kjer lahko združim obe sliki – svoji viziji.

Coaching, za katerega v slovenščini žal še nimamo ustreznega prevoda, največkrat se uporablja kar trening za osebno rast in razvoj, se je v zadnjem desetletju s športnega področja najprej prenesel na poslovni del, pozneje pa so se razvile tudi druge oblike coachinga, kot so life coaching, karierni coaching, coaching vodstvenega kadra. Z razširitvijo njegove popularnosti pa so se razvile še ozko usmerjene oblike, na primer coaching za odpravljanje kajenja, stresa, za premik k zdravemu življenju, gradnjo samozavesti, duhovni coaching . .

V najširši definiciji pomeni sistematični proces, usmerjen k doseganju ciljev, v katerem nastopa trener kot moderator jasnega postavljanja ciljev, njihove vizualizacije, strategij za doseganje, aktivnosti. Prek njega trenirani ubesedi trenutna ravnanja ter omejujoča prepričanja in vedenjske vzorce in jih začne spreminjati. Coaching se razlikuje od terapije ali svetovanja, saj uporablja metodologijo, ki je usmerjena v sedanjost in prihodnost, ter načelno ne išče vzrokov in razlogov, marveč rešitve in možnosti.

Life coaching je torej oblika strokovne pomoči posamezniku, da mu uspe jasno zastaviti in izraziti svoje cilje ter pot do njihove uresničitve – trener pomaga odpraviti razkorak med razmišljanjem o in dejanskim obnašanjem in ravnanjem. Ponavadi ljudje, ki so se zanj odločili, poročajo o izkušnji, ki jim je pomagala spremeniti pogled na življenje in jih premaknila na nova pota, kamor se prej niso upali podati. Nekateri pravijo, da so bili po seriji treningov zadovoljnejši, srečnejši, da je coaching pomagal zmanjšati stres in da se jim je uspelo otresti občutka krivde, kadar so si privoščili čas samo zase, drugim je pomagal odpraviti tudi vedenjske vzorce. Pri life coachingu se poudarja predvsem pomembnost usklajevanja različnih področij življenja: zdravje, kariera in služba, premoženje, duhovnost, doprinos k družbi, družina, partner, odnosi.

Pred časom sem avtorico knjige Life coaching handbook, Curly Martin, vprašala, kaj je razlog za takšen vzpon coachinga v zadnjih letih. Eden od ključnih razlogov je premik od usmerjenosti h karieri kot osnovni vrednoti k drugim vrednotam zasebnega življenja in želji po njihovi uskladitvi. Drugi razlogi so pogosta preobremenjenost in utrujenost, stres, izguba zagona. Strah pred neuspehom, ki je v današnji družbi močno prisoten, dodatno pripomore, da se človek ne more premakniti dalje, marveč se ves čas prepričuje: Samo še tole, potem pa res . .

Trenerji

Vloge trenerja so vodenje procesa usklajevanja različnih področij življenja, spodbujanje k delovanju in doseganju rezultatov ter podpora v ključnih trenutkih pri uvajanju sprememb v življenje. Dober trener je tisti, ki je kvalificiran za coaching, ima visoka etična merila in mu uspe celoten proces voditi, ne da bi treniranega usmerjal s svojimi predlogi – spodbuja ga, da preseže svoje omejitve in se začne premikati proti definiranim ciljem.

Zaradi hitrega vzpona coachinga pa je na področju kvalifikacije trenerjev še vedno nekaj neurejenosti. V svetu obstajata dve organizaciji, ki skrbita za akreditacijo kvalificiranih trenerjev: International Coaching Federation (ICF) in European Coaching Institute (ECI). ICF je organizacija, ki je bila ustanovljena v ZDA in deluje mednarodno, ECI je usmerjena na območje Evrope in podpira organizacije za izobraževanje trenerjev v Evropi. Če ima trener akreditacijo bodisi ene ali druge organizacije, je to kvalifikacija, na katero se lahko zanesete. Poleg tega je pomembno, da izberete osebo, ki vam vzbuja občutek, da boste lahko z njo vzpostavili iskren odnos, temelječ na zaupanju. V nekaterih primerih ima kvalificirani trener tudi licenco za opravljanje nevrolingvističnega programiranja, ki izvira iz psihoterapije, kognitivne psihologije . . Vsak pa lahko seveda razvije osebni stil in pristop k stranki.

Moja pot

Nevrolingvistično programiranje, ki ga vključujem v coaching, uporabljam kot metodologijo, ki temelji na predpostavki, da ima vsako vedenje strukturo – in da lahko to strukturo modeliramo, se je učimo in jo spre­minjamo; gre za odnos, ki ga opredeljujeta radovednost in želja, da bi se naučili sposobnosti presojanja, kakšen način komunikacije vpliva na sogovornika. In ne nazadnje je namenjeno organizaciji znanja in informacij, ki jih lahko uporabimo in ustvarimo rezultate.

In tako sedaj združujem obe svoji viziji – tisto o poslovni ženski in tisto o pomoči drugim, da odkrijejo svoj potencial in se začnejo premikati k svojim ciljem.

Na poti k uresničevanju druge vizije pa sem imela priložnost srečati nekaj čudovitih ljudi. V okviru tega članka lahko izpostavim dva, ki sta najbolj zaznamovala moj razvoj v vlogi trenerjev, in sicer Curly Martin in Richarda Bandlerja. Curly sem omenila že prej in je avtorica svetovnih uspešnic Life coaching handbook in Business coaching handbook ter že 25 let ena najuspešnejših trenerk v Evropi, pri European Coaching Institute odgovorna za področje etike v coachingu. Richard Bandler je oče nevrolingvističnega programiranja, nedvomno fascinantna osebnost, ki je s svojo metodo pomagala številnim ljudem ter se še danes bojuje za spoštovanje drugačnosti in negovanje potencialov v ljudeh.

Curly mi je nekoč dejala, da so, če si za svoje poslanstvo postavimo, da razvijamo vsak dan svojega življenja, lahko vsi cilji v skladu s tem poslanstvom. Richard mi bo, poleg vseh tehnik, ki sem se jih od njega naučila, vedno ostal v spominu tudi zato, ker je bil njegov cilj razvoja NLP-ja razvijanje metode, ki lahko pomaga dosegati osebno svobodo, in zaradi njegove misli: »Primerjaj se s tem, kar si bil včeraj! «

Pozor

Izpolnite vprašalnik, napišite svojo življenjsko zgodbo in cilje, ki bi jih želeli uresničiti, ali odločitev, s katero odlašate, in pošljite do 9. novembra. Izbrali bomo kandidatko, ki ji bomo omogočili zlati paket (6 x 45 minut) life coachinga. Vprašalnik boste našli TUKAJ.

Lahko pišete tudi Barbari Habe Cukjati na naslov barbara@infekta.si, ali obiščete spletno stran www.infekta.si.

Barbara Habe Cukjati

Fotografija Matthew Shave

Najbolj brano